Czy uczono Cię w szkole, jak odpowiadać na reklamacje klienta?
Jak prowadzić spotkanie biznesowe?
Jakimi słowami wyrażać asertywność…?

Język polski to Twój kod, którym porozumiewasz się z najbliższymi, ze współpracownikami, z szefem i podwładnymi. To Twoja ścieżka dostępu do partnerów biznesowych i klientów.
Polszczyzna ewoluuje. Jeśli od Twojej matury minęło 10, 20, 30 lat, to wiedz, że język polski, którego uczyłeś się w szkole, już nie istnieje. Zmieniły się zasady, słownictwo, weszły nowe zwyczaje językowe. Pojawiły się nowe wyzwania.

Oferujemy szkolenia z zakresu kultury i poprawności języka polskiego mówionego i pisanego. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji językowych w codziennych sytuacjach zawodowych — w kontaktach ze współpracownikami i z klientami.

Nauczymy Cię posługiwania się nowoczesnym językiem polskim w sytuacjach urzędowych i biznesowych. Podpowiemy, jakich słów i zwrotów użyć, aby osiągnąć zakładane cele (informowanie, negocjowanie, perswazja, reklama, nakłanianie, zabranianie, krytykowanie itd.).
Wyjaśnimy, jak uniknąć najczęstszych „szkolnych” błędów, jak nie popaść w rutynę, jak być elokwentnym i przyciągać uwagę, jak reagować językowo w sytuacjach nietypowych i stresogennych.
Wytłumaczymy, jak respektować zasady etyki językowej w różnych sytuacjach. Jak dogadać się po polsku z klientem, szefem, podwładnym…

Pracujemy w zespole językoznawców — polonistów, dysponujących wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Nasi trenerzy to także — a może przede wszystkim — praktycy, którzy codziennie redagują i korygują różnorodne teksty dla świata biznesu i nauki.